Flowmon

MABI Information Security Systems s.r.o.

FlowmonFlowmon Networks

Portfolio produktů Flowmon tvoří kompletní řešení pro monitorování sítí na bázi datových toků (NetFlow/IPFIX  a další). Portfolio je tvořeno výkonnými autonomními  Flowmon sondami,   Flowmon kolektory a Flowmon moduly, které rozšiřují funkcionalitu Flowmon sond a kolektorů. Flowmon sondy analyzují každý procházející paket a na základě těchto dat generují NetFlow statistiky. Tyto statistiky jsou exportovány na  Flowmon kolektory, kde jsou uloženy a připraveny pro vizualizaci a analýzu uživatelem pomocí aplikace Flowmon monitorovací centrum. Pomocí rozšiřujících modulů lze na kolektoru provádět pokročilejší analýzy NetFlow statistik. Portfolio Flowmon modulů je tvořeno moduly:

  • Flowmon ADS  (Anomaly Detection System) pro automatickou analýzu anomálií v síťovém provozu a identifikaci bezpečnostních a provozních incidentů.
  • Flowmon APM  (Application Performance Monitoring) pro monitorování výkonnosti HTTP/HTTPS aplikací a SQL databází z  pohledu uživatele.
  • Flowmon Traffic Recorder  pro kompletní záznam datového provozu.
  • Flowmon DDoS Defender  pro detekci a mitigaci volumetrických útoků typu DoS/DDoS.
  • Jako modul pro řešení Flowmon je bezplatně nabízen i nástroj pro klasické SNMP monitorování (Zabbix).

 

 Architektura Flowmon