Flowmon Traffic Recorder

Flowmon Traffic Recorder

Flowmon Traffic Recorder rozšiřuje funkce poskytované Flowmon sondou v oblasti záznamu datového provozu a to včetně obsahu. Modul slouží ke kompletnímu záznamu datové komunikace na síti v případě potřeby její následné analýzy. Významně tak rozšiřuje možnosti řešení Flowmon v oblasti identifikace a  řešení příčin provozních a komunikačních problémů. Datový provoz je možné zaznamenávat na základě řady kritérií jako je IP adresa, fyzická (MAC) adresa, číslo portu a dalších. Požadavky na záznam provozu se zadávají prostřednictvím standardního grafického uživatelského rozhraní s možnosti omezit záznam z  hlediska časové platnosti, velikosti výsledných souborů nebo rozdělení do více souborů. Výsledné soubory ve formátu PCAP jsou dostupné ke stažení prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Flowmon Traffic Recorder podporuje distribuovanou architekturu, díky čemuž je možné zadávat požadavky na záznam provozu centrálně z kolektoru a ovládat tak všechny sondy, na kterých je modul nainstalovaný. Během zadávání požadavku je vždy nutné zvolit sondu a síťové rozhraní pro záchyt dat.

Klíčové vlastnosti

  • Dostupné jako modul pro Flowmon sondu
  • Záznam vybraného provozu datové sítě v plném rozsahu (L2-L7)
  • Nativní podpora pro IPv4 i IPv6
  • Podpora 10/100/1000 Mb/s a 10/40/100 Gb/s sítí
  • Výsledky ve formátu PCAP pro následnou analýzu
  • Široké možnosti filtrace a kritérií pro záznam provozu
  • Distribuovaná architektura pro zadávání požadavků z centrálního kolektoru