Analýza rizik

MABI Information Security Systems s.r.o.

Analýza rizikAby bylo možné navrhnout kvalitní bezpečnostní opatření, je důležité nejprve bezpečnostní rizika analyzovat. Analýza rizik Vám umožní stanovit jasné priority a efektivně tak rozhodovat o investicích do zabezpečení Vašeho informačního systému.

Naše společnost Vám nabízí spolupráci našich odborníků na  provedení analýzy rizik. Výhodou využití našich poradců pro zpracování této analýzy jsou především jejich zkušenosti v oblasti bezpečnosti informací. Dalším přínosem je ale také odstranění efektu tzv. provozní slepoty, kdy interní zaměstnanci některá rizika nevidí, přestože je mají přímo před očima, ale zvykli si na ně a podvědomě je již za rizika nepovažují.