Flowmon Data Retention

Data Retention systém FM-DR

Systém pro uchovávaní IP provozních a lokalizačních údajů společnosti Flowmon Networks představuje spolehlivý způsob generování a uložení síťových statistik v síti provozovatele veřejné komunikační sítě tak, aby byl naplněn § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 357/2012 (§ 2 odst. 3 písm. a) a f)).

Vlastnosti a výhody

  • Pokrytí všech hraničních a tranzitních linek 1 až 100 Gbps
  • Možnost nasazení i v případě NATování
  • Podpora IPv4, IPv6
  • Spolehlivé a přesné uchovávání údajů, garance zpracování každého paketu
  • Snadná a neinvazivní instalace do stávající infrastruktury (neovlivní současný chod sítě)
  • Splnění požadavků vyhlášky o elektronické komunikaci
  • Možnost rozšíření systému o funkcionalitu datového odposlechu

Architektura DR systému

Data Retention řešení společnosti Flowmon Networks je škálovatelné a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy (DR sonda) pro export údajů a kolektory (DR kolektor) pro uložení a prezentaci dat. DR sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na DR kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu DR sond. Na základě žádosti pak DR kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou.