Konzultace

MABI Information Security Systems s.r.o.

Využijte dlouholetých zkušeností našich specialistů a nechte nás navrhnout bezpečnostní opatření pro Váš informační systém. Při návrhu vycházíme z celosvětově uznávaných nejlepších praktik s přihlédnutím ke konkrétním bezpečnostním rizikům pro Vaši společnost. Vždy dbáme na to, aby navrhovaná opatření byla správně dimenzovaná a zaručovala tak maximální ochranu před rizikem za přijetelnou cenu.

Jsme schopni navrhnout zabezpečení proti nejrůznějším rizikům a pokrýt tak nejen oblasti síťové architektury a aplikačního vybavení serverů a pracovních stanic, ale také například oblast klasifikace a řízení přístupu k informacím.