Flowmon Networks

MABI Information Security Systems s.r.o.

 O společnosti Flowmon NetworksFlowmon Networks

Česká společnost Flowmon Networks, a.s. (známá též pod  původním názvem INVEA-TECH) se od roku 2007 zaměřuje na vývoj řešení pro monitorování a zabezpečení sítí. Společnost vznikla jako univerzitní spin-off. Zakladatelé společnosti pocházejí z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a sdružení CESNET.

Flowmon ADSStěžejním produktem společnosti Flowmon Networks je FlowMon. Jedná se o kompletní řešení pro monitorování počítačových sítí, založené na sledování IP toků (NetFlow/IPFIX). Základní funkce řešení Flowmon spočívá v ukládání, zobrazení a analýze síťových statistik. Pomocí dodatečných pluginů je možné Flowmon rozšířit o specializované moduly, s jejichž pomocí lze provádět monitorování HTTP provozu, detekci anomálií a nežádoucího provozu (ADS – Anomaly Detection System a NBA – Network Behavior Analysis), Flowmon APM (Application Performance Monitoring), Flowmon DDoS Defender (detekce a mitigace útoků typu odepření služby – Denial of Service a Distributed Denial of Service), a pokročilý reporting .Flowmon-plugins

Monitorování sítě na základě datových toků přináší četné výhody a snížení finančních nákladů na správu sítě pro všechny – malé, střední a velké firmy, vládní a akademické instituce, poskytovatele internetu a služeb (ISP)  i datacentra. FlowMon je kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí od 10Mb/s do 100Gb/s a poskytuje:

 • Detailní přehled o dění v  počítačové síti
 • Rychlé a efektivní řešení problémů na síti
 • Zvýšení bezpečnosti sítě a možnost odhalení vnějších i vnitřních útoků
 • Detekce síťových anomálií – komunikace s  C& C servery, infikované stanice, DDoS a další útoky
 • Analýza dlouhodobých statistik s rozlišením na jednotlivé počítače, aplikace až na úroveň jednotlivých spojení)
 • Monitorování uživatelů a používaných služeb
 • Efektivní plánování kapacit sítě
 • Dohled a správa IT infrastruktury
 • Snížení nákladů na provoz sítě
 • Dlouhodobé uložení statistik o síťovém provozu
 • Unikátní přínosy pro všechny části organizace – síťoví a bezpečnostní administrátoři, CIOs
 • Zjednodušení správy sítě pro administrátory, zvýšení spokojenosti uživatelů a zákazník
 • Sledování výkonových parametrů sítě i aplikací, identifikace příčin výkonnostních problémů
 • Dodržování zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
 • Snadné plánování a monitorování QoS
 • Optimalizace peering dohod a kontrola SLA
 • Účtování a fakturace na základě přenesených dat
 • Snadné neinvazivní nasazení do infrastruktury

flowmon-monitoring center