Služby a řešení

MABI Information Security Systems s.r.o.

Zajištění bezpečnosti informací lze řešit pomocí mnoha různých technologií. Vybrat kvalitní produkt a nalézt optimální poměr mezi úrovní zabezpečení a náklady není jednoduché. Vždy je zapotřebí posoudit individuální potřeby společnosti a připravit řešení šité na míru.

Bezpečnost informací, je ve své podstatě procesem, který musí být neustále sledován, vyhodnocován a zlepšován. Pokud by tomu tak nebylo, během relativně krátké doby se stanou již přijatá bezpečnostní opatření neúčinnými, protože nebudou schopná reagovat na nové hrozby.

Naše společnost poskytuje služby, které Vám pomohou ve všech fázích životního cycklu bezpečnosti informací. Naši odborníci sledují celosvětové nejlepší praktiky v tomto oboru a dokáží je aplikovat v lokálním prostředí.

Naši specialisté Vám mohou pomoci s návrhem bezpečnostních opatření pro široké spektrum rizik spojených s ICT systémy. Společnost MABI pro své zákazníky již realizovala zakázky v těchto oblastech:Služby

 

Pro Vaši společnost jsme připraveni poskytnout poradenství při analýze bezpečnostních rizik, výběru a návrhu protiopatření, provozu bezpečnostních systémů a školení Vašich zaměstnanců.