Flowmon APM

Flowmon APM

Flowmon APM (Application Performance Monitoring) je řešení, kterébez instalace agentů či rekonfigurace serverů monitoruje aplikace z pohledu jejich
uživatelů. Pro všechny uživatele, všechny uživatelské transakce a v reálném čase poskytuje podrobné informace o skutečné výkonnosti aplikací. Díky využití architektury řešení Flowmon je možné modul nasadit v řádu minut a začít zcela transparentně (bez vlivu na infrastrukturu nebo aplikaci) monitorovat kritické podnikové nebo zákaznické aplikace na bázi HTTP/HTTPS a komunikaci mezi aplikačním a databázovým serverem na bázi protokolu SQL. Flowmon APM zavádí unikátní koncept tzv. APM indexu, který jediným číslem vyjadřuje výkon aplikace z hlediska plnění definovaného SLA. Modul Flowmon APM je možné instalovat na stávající Flowmon sondy našich zákazníků.

Zvýšení spokojenosti zákazníků a produktivity práce zaměstnanců

Jak jsou v tuto chvíli spokojeni Vaši zákazníci při práci ve webových aplikacích? Mohou Vaši zaměstnanci bez problémů a zdržení pracovat v pobočkové aplikaci? Setkávají se s pomalou odezvou či chybovými hláškami? Řeší Vaše call centrum stížnosti zákazníků či uživatelů na špatnou funkčnost aplikací?

Ať už provozujete aplikace na fyzických serverech, ve virtuálním prostředí či v cloudu, Flowmon APM je způsob, jak zlepšit kvalitu kritických aplikací, zvýšit spokojenost Vašich zákazníků a produktivitu práce Vašich zaměstnanců.

Infrastrukturní monitoring vs. aplikační monitoring

Existující monitorovací nástroje Vám odpoví na otázku, jak fungují servery, disková pole, síť. Neříkají ale nic o tom, co právě zažívají uživatelé při práci ve Vašich aplikacích. Jinými slovy, jak se aplikace „chovají“ ke všem svým uživatelům.

Oproti tomu Flowmon APM monitoruje kvalitu aplikace pro všechny uživatele v souladu s logikou obchodních procesů, např. přihlášení do internetového bankovnictví, založení účtu, vygenerování výpisů, odeslání platby atd. V reálném čase odhalí, který uživatel, skupina uživatelů, pobočka, která transakce a za jakých podmínek měli problém.

Přínosy a výhody

 • Získání detailního přehledu o struktuře provozu na datové síti a top uživatelích
 • Omezuje odchod zákazníků ke konkurenci (churn)
 • ROI (return of investment) v řádu jednotek měsíců
 • Sledování a dokládání úrovně kvality služby (SLA)
 • Snižuje náklady
  • Eliminuje prostoje zaměstnanců způsobené špatnou funkčností aplikace
  • Zkracuje dobu, kterou stráví IT oddělení hledáním příčin  aplikačních problémů
  • Umožňuje rychle identifikovat úzká místa aplikace (bottleneck)
 • Základní nástroj pro oddělení problémů na úrovni infrastruktury a aplikace
 • Okamžitá notifikace zhoršení výkonu aplikace na základě definovaného SLA
 • Modul pro řešení Flowmon, jednoduchá instalace a zhodnocení stávajících investic
 • Transparentní licencování, počet transakcí za minutu, bez omezení počtu aplikací
 • Určeno pro aplikace na bázi HTTP/HTTPS s podporou dešifrování provozu