Data Retention pro ISP

MABI Information Security Systems s.r.o.

Od 1. října 2012 platí v ČR zákon č. 273/2012 Sb., který ukládá poskytovatelům připojení k internetu povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje. Nabízíme Vám možnost pořízení řešení FlowMon, které splňuje zákonné požadavky na pořizování a uchovávání dat. Toto řešení bylo již ověřeno ministerstvem vnitra a je možné na něj získat financování v plném rozsahu.

Řešení FlowMon umožňuje monitoring provozu na datových sítích v reálném čase. Pasivní sondy získávají z datového toku kompletní sadu  informací na úrovni jednotlivých toků (zdrojová IP, cílová IP, čas, objem, …), tak jak jsou definovány např. v NetFlow či IPFIX. Tyto informace jsou následně uchovávány na FlowMon kolektoru.

FlowMon

Při nasazení FlowMonu v ISP síti je možné ve spolupráci s námi získat :

  • potvrzení, že navržený systém bude odpovídat požadavkům zákona 273/2012 a vyhlášce 357/2012,
  • zpětné platby za náklady nutné k pořízení a provozování systému.

Další výhodou je skutečnost, že instalace FlowMon nevyžaduje žádné zásahy do sítě (generování NetFlow na aktivních prvcích, využívání výpočetního systému ISP, atd.).

Jsme připraveni pro Vás připravit zdarma projekt nasazení FlowMon ve Vaší síti a také žádost pro MVČR, které jej schvaluje. Po schválení je možné systém nasadit (objednávka, dodávka, fakturace, instalace). Schválený projekt je pak garancí možnosti získání nákladů vložených do pořízení a následného provozování systému FlowMon v síti ISP.